top of page

אודות

We wish you the best life that you wish for yourself

המקום שלנו

יצרנו עבורך גלריית חפצים ומתנות שהם MUST HAVE

כי יש לנו הרבה כבוד לכל אישה.

לכבודך עיצבנו, ליקטנו ואצרנו אוסף של פריטים אקלקטיים שהמכנה המשותף שלהם הוא אסתטיקה, איכות ורוח, חלקם עתיקים, מתוכם גם בייצור עצמי ואו שנעשו בידי בעלי מלאכה. מתוצרת מקומית

ואו כאלו שהגיעו מארצות רחוקות מעבר לים.

חפץ עתיק מביא איתו סיפור מהעבר, ניחוח מבושם מעלה זיכרון,

חפצים מעוררים את הדימיון המבקש לנדוד רחוק.

מוזמנת לבקר ב״חדר הפלאות״ ולגלות את מה שאוהבת עיניך.

card1.jpg
P6094907.jpg

ההשראה שלנו

חדר הפלאות היה חדר ובו היו אוספים מאורגנים של אובייקטים והיה נפוץ בין המאות ה-16 ל-18.

הפריטים שהוצגו היו מתחום: הגיאולוגיה, האתנוגרפיה, הארכיאולוגיה, ושרידים דתיים, היסטוריים ויצירות אמנות. האוספים היוו כמיצגים עבור בעליהם.

הפילוסופיה שלנו

לכל אחת מאתנו ״חדר פלאות״ פרטי, ייחודי ובלעדי המכיל בתוכו אוספים של תכנים וידע התואמים את הצורך הפנימי שלנו ומשמשים כמקור השראה לתמה פרטית.

כאשר אנחנו בוחרות כסות וחפצים המהדהדים עם הסיפור הפנימי אנו יוצרות את הביטוי האישי.

הכרת ה״עצמי״ נענית לצווי ״דע את עצמך״ (אפלטון) מתוך שאיפה להבין את ה״אני״ ולהיטיב את החוויה האנושית.

sh4.jpg
bottom of page