top of page

יעל עזרה לי להבין את הערכים שאני פועלת מתוכם. בעזרת  שלבי "המנגנון" עברתי תהליך של התבוננות על ה-אני הפנימי שלי.

בעקבות התהליך שעברתי איתה הבנתי שבאמצעות העסק שלי אני מספרת סיפור ולא רק מוכרת מוצר. יעל עזרה לי להתחבר לשורשים שלי במקצועיות רבה ומעוררת יצירתיות ועשיה. "המנגנון" עזר לבטא את מי שאני ומה אני רוצה להראות לעולם בשלמות.

טיגיסט פרדה | תכשיטים שיבטיים

Apply Today

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content.

123-456-7890

bottom of page