top of page

תקנון ומדיניות משלוחים

תקנון האתר:

 

1. כללי

 1. אתר האינטרנט cabinetow.com משמשת כחנות וירטואלית ומנוהלת על ידי יעל טובין, בעלת האתר, ומציע לגולשות מוצרים מוכנים ובהזמנה למכירה דרך האתר ו/או דרך הטלפון.

 2. שימוש באתר זה ורכישת מוצר המוצע למכירה, מהווה את הסכמת המבקרת באתר לנהוג על פי התקנון. במידה ואחד או יותר מתנאי התקנון אינם מקובלים על ידי המבקרת בו היא מתבקשת שלא לעשות כל שימוש באתר.

 3. הוראות תקנון זה יחולו על כל רכישה שתעשה הלקוחה באתר. לפיכך, כל לקוחה המבצעת הזמנה ו/או רכישה באמצעות האתר מצהירה, כי קראה תקנון זה, וכי הוא מסכימה לכל תנאיו של תקנון זה, וכי לא תהיה לו או למי מטעמה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד בעלת האתר ו/או מפעיליו, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.

 4. כל המחירים באתר מופיעים על גבי המוצרים  בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע״מ ואינם כוללים דמי משלוח

 5. בעלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת תהליך ההזמנה. אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, תחוייב הלקוחה לפי המחירים המעודכנים.

 6. הופעתם של מוצרים שונים באתר אינה מחייבת את בעלת האתר להחזיק מלאי של כל הפריטים המופיעים.

 7. בעלת האתר עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר. אך עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות. במקרה שכזה, לא תישא בעלת האתר באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.

 8. בעלת האתר רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. עם זאת, היא רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליף אותם או לשנות אותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך. כמו כן, ייתכן כי מבצעים הקיימים באתר האינטרנט לא חלים לגבי רכישה באופן פיזי (כמו מכירות פרטיות) של בעלת האתר. האמור חל גם לגבי המקרה ההפוך – ייתכן ומבצעים במכירות הפיזיות לא קיימים באתר האינטרנט.

 9. תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו”ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

 10. לכל שאלה ו/או בירור ו/או הבהרה ניתן לפנות ישירות לבעלת האתר – יעל טובין בנייד מס. 052-4580186.

 

2. כשרות לעשות שימוש באתר

 1. הלקוחה רשאית לבצע הזמנת מוצרים בתנאי שהיא בעליו של אמצעי תשלום תקף של אחת מחברות האשראי המאפשר רכישה באתרי אינטרנט ו/או בטלפון.

 2. על הלקוחה להיות בעל תא דואר אלקטרוני .

 3. על הלקוחה להיות בעל כתובת למשלוח דואר, דרכה היא יכולה לקבל את המוצרים אותם היא מזמינה.

 4. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהיה cabinet of wonders רשאית למנוע מלקוח מלבצע הזמנות בכל אחד מהמקרים שלהלן:

 5. לקוחה שביצעה מעשה בלתי חוקי ו/או עברה על הוראות הדין.

 6. לקוחה שהפרה את אחד או יותר מתנאי התקנון.

 7. הלקוחה מסר בעת ביצוע ההזמנה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון. 

 8. הלקוחה ביצעה מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע באתר או בפעילות התקינה של האתר ו/או מי מטעמו.

 9. בכוונת הלקוח למכור ו/או לשווק את המוצר ו/או המוצרים שהזמין לצד ג’ ו/או להמשיך לסחור בו.

 

הזמנת מוצר 

 1. ניתן לרכוש מוצר דרך האתר  ואו בטלפון.

 2. עבור כל מוצר המוצע למכירה באתר מוצג דף מוצר הכולל פרטים לגבי המוצר, צבע, גודל, מחיר וכיו”ב.

 3. לרכישת מוצר דרך האתר:

 4. יש לבחור את המוצר מתוך דף המוצר או מתוך רשימת המוצרים, להוסיפו לסל הקניות ולמלא את כל הפרטים הנדרשים במקומות המיועדים לכך, לרבות כל הפרטים הנדרשים לצורך התשלום ומשלוח המוצר.

 5. מילוי כל הפרטים הנדרשים הנ”ל לרכישת מוצר דרך האתר, ייחשב לביצוע הזמנת המוצר ע”י הלקוחה (להלן: “הזמנת המוצר”).

 6. עם קליטת הזמנת המוצר במערכת, תשלח ללקוחה הודעת דואר אלקטרוני המאשרת כי הזמנת המוצר נתקבלה. הודעה זו אינה מהווה אישור כי הזמנת המוצר בוצעה ואינה מחייבת את בעלת cabinet of wonders בשום צורה.

 7. מסירת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפויה להליכים משפטיים פליליים ו/או להליכים משפטיים אזרחיים.

תשלום

 1. עם קבלת הזמנת המוצר, תתבצע בדיקה האם המוצר המבוקש על ידי הלקוח קיים במלאי. במידה והמוצר קיים במלאי, תבוצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי שמסר הלקוח אל מול חברת כרטיסי האשראי.

 2. רק לאחר אישור הפרטים והעסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי, ובמידה שהמוצר קיים במלאי כאמור, תאושר הזמנת המוצר ו cabinet of wonders תפעל לאספקת המוצר.

 3. חיוב הלקוחה עבור המוצר יתבצע, דרך כרטיס האשראי, רק לאחר שיינתן אישור חברת כרטיסי האשראי.

 4. היה ולא התקבל אישור לביצוע העסקה בכרטיס האשראי ,ו/או שהמוצרים שהוזמנו אינם קיימים במלאי – תהיה בעלת האתר רשאית שלא לספק את המוצרים שהוזמנו, וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי האתר ו/או החברה ו/או בעלת האתר. במקרה כזה תשלח ללקוחה הודעת דואר אלקטרוני מתאימה לכתובת הדואר שהזין בעת ביצוע ההזמנה או שיצרו עמה קשר טלפוני.

 5. במקרה שיוצג באתר מחיר שגוי של מוצר, תפנה בעלת האתר או נציג/ה מטעמה אל הלקוח שביצע את ההזמנה, יעדכנו אותו בדבר הטעות ובדבר מחירו הנכון של המוצר ויאפשרו ללקוח להחליט האם מעוניין לרכוש את המוצר במחיר הנכון. במידה והלקוח לא אישר את הרכישה תבוטל העסקה, ובמקרה זה לא תהיינה ללקוח טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלשהן כלפי בעלת האתר או מפעיליו בעניין זה.

 

אספקת המוצרים 

 1. מועד המשלוח ייקבע בהתאם ליום אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי.

 2. מוצר יסופק ללקוחה רק כאשר תמורתו שולמה במלואה באמצעות אמצעי תשלום קביל כמפורט לעיל, לכתובת שמסרה הלקוחה בעת ביצוע הזמנת המוצר, ובהתאם לזמן אספקת המוצר המופיע תהליך ההזמנה.

 3. זמני אספקת המוצרים מתייחסים לימי עסקים בלבד (ימים א’ – ה’, לא כולל שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).

 4. דמי המשלוח ישולמו עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים, ייתכן ודמי המשלוח ייגבו כחלק מהתשלום הראשון.

 5. במקרה של הובלה חריגה או הובלה מחוץ לישראל ייגבה תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה. באחריות הלקוחה לברר את עלות ההובלה החריגה טרם ביצוע ההזמנה.

 6. בעלת האתר לא תהיה אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה, לרבות שביתות השבתות, תקלות במערכת המחשב ו כיוצ”ב.

 7. התקנון של חברת המשלוחים אשר תוביל את המוצר יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר שהוזמן על ידי הלקוח באמצעות אתר”cabinet of wonders”  ויחייב את הלקוחה.

 8. היה והמוצר שהוזמן לא סופק ללקוחה בתוך פרק הזמן הנקוב – על הלקוחה להודיע על כך מידית ל- “cabinet of wonders”  על פי פרטי ההתקשרות המופיעים באתר. במידה והלקוחה לא תהיה מעוניינת להמתין להגעת המוצר, יוחזר ללקוחה הכסף אשר שולם עבור המוצר בכפוף ובהתאם לברור עם חברת המשלוחים ובכפוף לסעיפים 5.1-5.7 המופיעים לעיל.

 9. בזמן אספקת המוצר, רשאית “cabinet of wonders” ו/או מי מטעמה לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי שפרטיו נמסרו בעת ביצוע הזמנת המוצר, על גבי שובר כתנאי למסירתו של המוצר.

 10. ניתן לאסוף את המוצר/ים שהוזמן/נו באופן עצמאי, ללא עלות נוספת, מ “cabinet of wonders”  , בתיאום טלפוני מראש, באמצעות מספר הטלפון המופיע באתר.

 11. עשויים להיות הבדלים בין התמונות המוצגות באתר לבין המוצרים הנמכרים בפועל, בפרט הפרשי גוונים בצבעים.

 

הזמנות שגויות
באחריות הלקוח בלבד לוודא כי הפרטים שהזין באתר הינם פרטים מלאים ומדויקים. cabinet of wonders איננה אחראית לאימות פרטי הלקוח ו/או לנכונותם. במקרה של הזמנת מוצר שחזרה עקב פרט שגוי יחויב הלקוחה בתשלום בגין דמי הטיפול ומשלוח. הלקוחה מתבקשת להקפיד למלא את הפרטים באופן מלא, מדויק ועדכני.

 

ביטול הזמנת מוצר על ידי הלקוחה

 1. לא ניתן לבטל עסקאות בהתאם למפורט ב’תקנות הגנת הצרכן’ (ביטול עסקה).

 2. הודעה על ביטול הזמנת המוצר מכל סיבה שהיא תהיה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981.

 3. ביטול הזמנת המוצר יתאפשר מיום הזמנת המוצר ועד 30 ימים מיום הזמנת המוצר או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן התשמ”א-1981, לפי המאוחר מבין השניים.

 4. ביטול הזמנת המוצר יעשה בכתב באמצעות שליחת הודעת דואר אלקטרוני לכתובת yaeltubin@gmail.com  ההודעה תכלול את פרטי הלקוחה, שמות המוצרים, תאריך רכישה, מספר הזמנה וסיבת ההחזרה.

 5. ביטול הזמנת המוצר יהיה כפוף לכך שהלקוחה תחזיר את המוצר שהוזמן באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא ל cabinet of wonders בתיאום מראש או במשלוח בדואר רשום כאשר המוצר עטוף ומוגן, עבור : יעל טובין רחוב האורנים 7 דירה 16 הוד השרון. על חשבונה ותחת אחריותה עד לאישור קבלת המוצר חזרה על ידי cabinet of wonders.

 6. הכסף יוחזר ללקוח באותו האופן בו שולם רק לאחר קבלת המוצר חזרה. דמי ביטול בסך 5% יגבו על חיוב בתשלומים.

 

ביטול הזמנת מוצר על ידי cabinet of wonders

 1. cabinet of wonders רשאית לבטל הזמנת מוצר כולה או חלקה, וזאת על פי שיקול דעתה, ובפרט: במידה ונפלה טעות סופר בפרט כלשהו, במידה וקיים חוסר בפריט במלאי וקיימת אי ודאות על יכולת עתידית לספק את המוצר או אם העסקה בוצעה שלא כדין או על פי תקנון זה. בכל מקרה של ביטול, cabinet of wonders תמסור ללקוחה הודעה על ביטול הזמנת המוצר באחד מערוצי הקשר המצויים בידה (משלוח הודעה לכתובת דואר אלקטרוני אותה ציין הלקוח תיחשב כאילו נמסרה והתקבלה הודעה אצל הלקוח). cabinet of wonders לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף או אחר שעשוי להיגרם ללקוח או לצד שלישי כתוצאה מביטול ההזמנה על ידה.

 2. מוצרים פגומים ואחריות

 3. מוצרים פגומים שנרכשו יוחלפו במוצרים דומים לאחר שנבדקו הפגמים והתברר שהפגם אינו כתוצאה ממעשה או מחדל של הלקוח. בהיעדר מוצר זהה, הלקוח יזוכה בסכום הרכישה.

 

מוצרים פגומים ואחריות

מוצרים פגומים שנרכשו יוחלפו בחנות במוצרים דומים לאחר שנבדקו הפגמים והתברר שהפגם אינו כתוצאה ממעשה או מחדל של הלקוחה. בהיעדר מוצר זהה, הלקוח יזוכה בסכום הרכישה.

סודיות מידע

 1. “cabinet of wonders”  מתחייבת שכל מידע שמסר הלקוחה בעת ביצוע הזמנת מוצר באתר האינטרנט ו/או בטלפון, ישמש לטובת מתן שירות ללקוחה ולא ייעשה בו כל שימוש שהלקוח לא הסכים אליו מראש, למעט שימושים הנובעים באופן טבעי מניהול העסק ו/או דרישות על פי דין. גישה לעובדים למידע תתאפשר אך ורק לשם מתן שירות ללקוח.

 2. אתר “cabinet of wonders” נוקט באמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור על סודיות המידע שמסר הלקוח בעת ביצוע הזמנת המוצר. במידה והתקיימו מקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, “cabinet of wonders”  לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, שייגרם ללקוחה ו/או למי מטעמו אם המידע יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

מגבלות שימוש על תוכן האתר

 1. כל מידע, ו/או תצוגה המופיעים באתר “cabinet of wonders”  ,לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר באותיות בלוק או לוגו, תמונות וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם קניינה הבלעדי של “cabinet of wonders”  .

 2. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים ו/או בעיצובים ו/או בתמונות ו/או בסימני המסחר ו/או בכל דבר אחר המהווה את קניינה הבלעדי של “cabinet of wonders”  ואשר מופיעים באתר “cabinet of wonders”  אלא בהסכמתה, בכתב ומראש.

 3. כל המוצרים המופיעים באתר “cabinet of wonders”  כפופים לזכויות יוצרים עפ”י החוק.

 

דין ושיפוט

פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך בבית משפט בתל אביב.

 

ט.ל.ח

bottom of page