top of page

אימון והנחיה בגישה חדשנית ועיצובית

שיהיה לך תמיד לאן לחזור

 ״חדר הפלאות״ הוא דימוי למרחב אישי וייחודי בו מתקיימת האווירה - השראה. בואי ללמוד מהי אותה חוויה אנושית הנוצרת בסינרגיה שבין מחשבה, רגש ודמיון.

תכלית התהליך הוא יצירת מקור השראה כמנוף בפיתוח המוצר/שירות שלך.

תשומת הלב היא בדיוק כוונה תחילה מתוך מטרה

שתבואי לידי ביטוי בדיוק ובבהירות.

אני מזמינה אותך לבקר ב״חדר הפלאות״ שלך,

3site.jpg
11.png

״סוף מעשה
בכוונה תחילה״

מלאכת התארגנות פנימית, בגישה חדשנית ומתוך ערכי הליבה:

מודעות עצמית, אינטואיציה, חדשנות וקיימות.

המשמעות והסיפוק הם בבסיס העבודה.

המנגנון:

כלי עבודה לניסוח מטרות כבסיס הכרחי בתהליך פיתוח התוצר.

מקור ההשראה שלי

חדר הפלאות היה חדר ובו היו אוספים מאורגנים של אובייקטים והיה נפוץ בין המאות ה-16 ל-18.

הפריטים שהוצגו היו מתחום: הגיאולוגיה, האתנוגרפיה, הארכיאולוגיה, ושרידים דתיים, היסטוריים ויצירות אמנות.

האוספים היוו כמיצגים עבור בעליהם.

 

הכרת ה״עצמי״ נענית לצווי ״דעי את עצמך״ (אפלטון) מתוך שאיפה להבין את ה״אני״ ואת החוויה האנושית.

22.png
״על כנפיי השראה תרחף הנשמה, על שביל הזהב היא תשוב, לחדר הפלאות שלה״
יעל טובין.
bottom of page