top of page

מנגנון גיבוש כוונה לפיתוח בגישה חדשנית

שיהיה לך תמיד לאן לחזור

 ״חדר הפלאות״ הוא דימוי למרחב אישי וייחודי בו מתקיימת האווירה - השראה. בואי ללמוד מהי אותה חוויה אנושית הנוצרת בסינרגיה שבין מחשבה, רגש ודמיון.

התכלית היא יצירת מקור השראה שיהיה לך כמנוף לפיתוח העסק/שירות/מוצר שלך מתוך כוונה עמוקה וברורה. כבסיס ליצירת מרכז חוסן יציב. ממש כמו הנשימה, תוכלי להתכנס, להיזכר, ולצאת לפעול בעולם. כך תבואי לידי ביטוי בדיוק ומתוך כוונה בהירה.

אני מזמינה אותך לבקר ב״חדר הפלאות״ שלך,

 

יעל טובין

3site.jpg
P6094907.jpg

״סוף מעשה
במחשבה תחילה״

״חדר הפלאות״ היא מלאכת התארגנות פנימית שתכליתה גיבוש דרך ביטוי כעסק/שירות/מוצר. מטרת התהליך היא לייצר כוונה כבסיס הכרחי לעשייה סדורה. החיבור למקור השראה נגיש הוא תנאי מיטבי ליצירתיות, משמעות, חיים שיש בהם סיפוק הוא בבסיס המנגנון.

המנגנון מורכב מארבעה שלבים מובנים ומבוססי פרקטיקות מעולם היצירה, האוצרות, העיצוב והמיתוג.

התהליך מאופיין בתנועה פנימה והחוצה: ראשיתו בהכרה פנימית ושיאו ביצירה אופרטיבית מעשית (כמוצר/שירות/עסק) אשר אותה ניתן לשכלל, לחדש ולהעמיק בכל עת.

מקור ההשראה שלי

חדר הפלאות היה חדר ובו היו אוספים מאורגנים של אובייקטים והיה נפוץ בין המאות ה-16 ל-18.

הפריטים שהוצגו היו מתחום: הגיאולוגיה, האתנוגרפיה, הארכיאולוגיה, ושרידים דתיים, היסטוריים ויצירות אמנות.

האוספים היוו כמיצגים עבור בעליהם.

 

הכרת ה״עצמי״ נענית לצווי ״דע את עצמך״ (אפלטון) מתוך שאיפה להבין את ה״אני״ ולהיטיב את החוויה האנושית.

sh4.jpg
״על כנפיי התבונה תרחף הנשמה, על שביל הזהב היא תשוב, לחדר הפלאות שלה״
יעל טובין.
bottom of page