top of page
P100000014234.jpg

מנגנון״חדר הפלאות״

״חדר הפלאות״ היא מלאכת התארגנות פנימית שתכליתה גיבוש דרך ביטוי חיצונית בעולם כעסק/שירות/מוצר. מטרת התהליך היא לייצר השראה כמקור נגיש ומתוך ההבנה שהיא תנאי מיטבי ביצירה ועשייה. ערכי הקיימות, המשמעות והאושר (סיפוק) הם בבסיס המנגנון.

המנגנון מורכב מארבעה שלבים מובנים ומבוססי פרקטיקות מעולם היצירה, האוצרות, העיצוב והמיתוג.

התהליך מאופיין בתנועה פנימה והחוצה: ראשיתו בהכרה פנימית ושיאו ביצירה אופרטיבית מעשית (כמוצר/שירות/עסק) אשר אותה ניתן לשכלל, לחדש ולהעמיק בכל עת.

   ארבעת שלבי המנגנון  

 מה תקבלי בחדר הפלאות?  

  • התנהלות מודעת ביצירת ביטוי אישי, משמעותי ומספק

  • קביעת כוונות אופרטיביות לצורך דיוק 

  • פיתוח חשיבה המצאתית

  • יצירת שפה מדוייקת להנגשה

  • פיתוח מודעות אישית בגישה חדשנית

  • כלים ליצירת השראה

  • יצירת תמה ייחודית ובלעדית להצגת ה-עצמי

  • חשיפת יעדים ברי קיימא

bottom of page