top of page
P9047079.jpg

QA Marketing

שירות בקרת איכות למרכיבי השיווק

בחינת ההלימה בין החזון העיסקי - וההנגשה השיווקית:

במיתוג, באתר, במוצרים הפירסומיים, ברשתות החברתיות וכדומה.

תהליך בקרת האיכות הוא מעשה התבוננות מין החוץ פנימה.

זוהי בחינת טיב התקשורת החזותית והטקסטואלית שמטרתה לדייק את השיווק של העסק שלך ועוסקת בשאלות :

מה את מציעה לעולם ?

למי את מציעה ?

איך את מציעה ?

מלאכת הדיוק מתבססת על בירור מעמיק של המטרות והחזון העיסקיים.

 ״סוף מעשה בכוונה תחילה״

bottom of page